icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon

MATTEL – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ / ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

COPYRIGHT © Mattel,Inc. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποδηλώνει την αποδοχή των σχετικών κάτωθι αναφερόμενων όρων κι προϋποθέσεων χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Τα κάτωθι αναφερόμενα αποτελούν την πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία MATTEL AEBE, η μητρική της εταιρεία Mattel Inc και όλες οι θυγατρικές αυτής,. Για περισσότερες πληροφορίες . Μμπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα γραφεία μας τηςστην ΜΑΤΤΕΛ ΑΕΒΕ Παιχνιδιών και Σχολικών Ειδών, (εφεξής η «MATTEL») στη διεύθυνση ΜΑΤΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2, 167 77, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, τηλ. 210 890500. Παρακαλώ να θυμάστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα και οι εξυπηρετητές (servers) που καθιστούν την παρούσα σύνδεση εφικτή βρίσκονται εγκαταστημένοι στις ΗΠΑ (Αριζόνα, Phoenix).

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας δύναται να περιέχει, μεταξύ άλλων θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος, και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και τα προϊόντα τηςπου εμπορεύεται,, πληροφορίες προς τους γονείς, διαφημίσεις, υπηρεσίες ψυχαγωγίας, κλπ

Η MATTEL προς το παρόν δεν συλλέγει, αποθηκεύει και /ή άλλως πως επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η κάτωθι αναφερόμενη πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων επισκεπτών θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις η MATTEL ανακοινώσει ότι προτίθεται να συλλέξει, αποθηκεύσει ή άλλως πως επεξεργαστεί είτε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα είτε αυτά των παιδιών σας και αφού πρώτα εξασφαλίσει την τήρηση των προβλεπομένων από την κειμένη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατυπώσεων και προϋποθέσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί Αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι χρήστες του Δικτυακού μας τόπου παρέχουν την συγκατάθεση τους στην να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την ΤράπεζαMATTEL, τη μητρική αυτής εταιρεία MATTEL Inc. συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες.

Επιπλέον στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την MATTEL AEBE Παιχνιδιών και Σχολικών Ειδών, Ελληνικού 2, Ελληνικό.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Η MATTEL αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ιδιαιτέρως δε όταν πρόκειται για παιδιά και ανηλίκους. Πρόθεση της MATTEL σχετικά με όλες τις ιστοσελίδες που τηρεί και οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, είναι η συμμόρφωση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων της Πράξης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Παιδιών του 1988, τις Αρχές της Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και του Ν.2251/1994 σχετικά με τις διαφημίσεις που απευθύνεται σε παιδιά, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στη διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Όλες οι προωθητικές ενέργειες της MATTEL, της παρούσας ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης, εξετάζονται εξονυχιστικά προκειμένου να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις και αρχές. Παρόλο που εξαντλούμε κάθε μέσο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή και ευχάριστη περιήγηση των παιδιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα, συνιστούμε και παροτρύνουμε τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους κατά την επίσκεψη τους στο διαδίκτυο και να μας συνεπικουρούν στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα δίνοντας τους οδηγίες να μην παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χωρίς την άδειά σας.

Τα περισσότερα πεδία με περιεχόμενο απευθυνόμενο σε παιδιά δεν προαπαιτούν την καταχώρηση από τα παιδιά προσωπικών τους δεδομένων. Δεν απαιτούμε από τα παιδιά να καταχωρήσουν περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους σε ένα διαγωνισμό, παιχνίδι ή άλλη δραστηριότητα, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους. Με τη δέουσα εξακρίβωση από την Εταιρεία μας της ταυτότητάς τους, οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τις πληροφορίες που συλλέγουμε για κάθε παιδί, να ζητούν τη διαγραφή αυτών ή να μην επιτρέπουν τη συλλογή ή χρήση αυτών γνωστοποιώντας μας την επιθυμία τους αυτή εγγράφως στην προαναφερόμενη διεύθυνση επικοινωνίας.

Κατά την επίσκεψή σας στην παρούσας ιστοσελίδας, συγκεντρώνουμε πληροφορίες που σας αποδίδουν προσωπική ταυτότητα, τις οποίες χορηγείτε εσείς όταν εγγράφεστε ή άλλως πως δραστηριοποιείστε στην ιστοσελίδα μας. Με την άδεια του επισκέπτη και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι άνω των 18 ετών οι ανωτέρω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που χορηγούνται από τους επισκέπτες κατά την εγγραφή τους ή άλλη δραστηριοποίησή τους στις ιστοσελίδες, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Mattel υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

H MATTEL δύναται να επιτρέψει σε τρίτους την πρόσβαση στη βάση των δεδομένων που τηρεί στο μέτρο που αυτό απαιτείται σε σχέση με τις παρεχόμενες από την MATTEL υπηρεσίες, όπως π.χ. κατά την παροχή τεχνικών ή διεκπεραιωτικών υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται από τρίτους), ωστόσο η αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων υπόκειται σε συμβάσεις περί τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται από τη MATTEL για ανάλυση marketing και προκειμένης της βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που η MATTEL θεωρήσει ότι η περιήγηση οποιουδήποτε επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας δύναται να βλάψει είτε την εταιρεία μας είτε τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε οποιονδήποτε τρίτο, δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία τα προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο επισκέπτη, να επικοινωνήσουμε μαζί του ή να κινηθούμε εναντίον του δικαστικώς. Επίσης δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή σε απάντηση αποδεδειγμένα νόμιμου αιτήματος

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία «cookie» (όταν ο εξυπηρετητής αποθηκεύει ειδικούς κωδικούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επισκέπτη) προκειμένου να εντοπίζουμε τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών σε κάθε μια από τις ιστοσελίδες μας υπό μορφή συνολικής απαρίθμησης. Σε αυτή τη διαδικασία δεν εξάγουμε αυτόματα πληροφορίες επί προσωπικών δεδομένων. Η τεχνολογία «cookie» χρησιμοποιείται μόνον για τη συλλογή μη προσωπικών ανωνυμοποιημένων πληροφοριών όπως π.χ. τον τύπο του browser, το λειτουργικό σύστημα και τα ονόματα πεδίου προκειμένου να προσαρμοστεί η ιστοσελίδα στις ανάγκες κάθε επισκέπτη και να βελτιωθεί η εμπειρία που αποκομίζει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας. Επίσης χρησιμοποιούμε και άλλης μορφής τεχνολογία, που ονομάζεται καθαρό GIF’s η οποία μας παρέχει άλλες σημαντικές ανώνυμες πληροφορίες, όπως πχ πότε έχει ανοιχτεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτές οι μέθοδοι μας βοηθούν να αντιληφθούμε τους τρόπους διαχείρισης του δικτυακού μας τόπου από τους επισκέπτες μας και την αντίστοιχη προσαρμογή του στις ανάγκες τους.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία διαφήμισης τρίτων για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. Αυτή η τεχνολογία σας καθιστά ανώνυμο στο συνεργάτη που παρέχει τις διαφημιστικές αυτές υπηρεσίες. Κατά την επίδειξη των διαφημίσεων μας σε εσάς, ένα μοναδικό cookie ενδέχεται να τοποθετηθεί σε ή να αναγνωριστεί από τον browser σας. Επίσης διαβιβάζουμε πληροφορίες περί της χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες μας σε εξυπηρετητές αξιόπιστων τρίτων προκειμένου να εντοπίσουμε την ή τις ιστοσελίδες όπου διενεργούνται διαφημίσεις από πύλες εισόδου διαδικτύου (banners) και να διαπιστώσουμε ποιες από τις πύλες εισόδου του διαδικτύου οδηγούν χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε τεχνολογία καθαρού GIF’s και cookies που μας παρέχεται από τον τρίτο προμηθευτή μας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και διασυνδέονται για λογαριασμό μας μέσω αυτής της τεχνολογίας δεν αποσκοπούν ούτε συντελούν στην αναγνώρισή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εξυπηρετητές διαφήμισης τρίτων ή για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές σας σχετικά με τη χρησιμοποίηση ή όχι αυτών των μη προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επισκέπτης έχει παράσχει πληροφορίες επικοινωνίας και είναι 18 ετών και άνω και έχει δηλώσει ότι θα επιθυμούσε να λαμβάνει μηνύματα από εμάς, θα αποστέλλουμε σχετικές ειδοποιήσεις στους επισκέπτες, συνήθως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι ειδοποιήσεις αυτές που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αναγγέλλουν αναβαθμίσεις της ιστοσελίδας, πληροφορίες για νέα προϊόντα, προωθητικές και άλλες συναφείς ενημερώσεις που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Ο υπεύθυνος ταχυδρομικών αποστολών άμεσα ή μέσω ανακοινώσεων θα ενημερώνει τον επισκέπτη πώς να αποκλείει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, πως δηλαδή να διακόπτει οποτεδήποτε την αποστολή τέτοιων ανακοινώσεων και μηνυμάτων.

Επίσης η MATTEL συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, και τα συναφή, όταν παρέχονται οικειοθελώς και εγγράφως από τον επισκέπτη σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους επισκεπτών, αρχεία ή στα πεδία διαγωνισμών ή εκθέσεων. Με την εξαίρεση των κάτωθι αναφερομένων, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για παιδιά και ανηλίκους (κάτω των 18) χωρίς προηγούμενη συναίνεση των γονέων η οποία θα αποδεικνύεται όπως ο νόμος ορίζει και θα είναι αξιόπιστη και έγγραφη. Αρχικώς ζητούμε πληροφορίες για την ηλικία σας έτσι ώστε να παρέχουμε στους νεότερους σε ηλικία επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο όπου δεν ζητάται η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή να περιορίζουμε το εύρος των αιτουμένων πληροφοριών. Σε περίπτωση προωθητικών και άλλων ενεργειών μέσω διαδικτύου, για τη συμμετοχή των παιδιών δεν προαπαιτείται η αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα εκτός από εκείνες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κάθε φορά δραστηριότητα. Μπορούμε να συλλέξουμε ως πληροφορία το μικρό όνομα του παιδιού σας και την ηλεκτρονική του διεύθυνση προκειμένου να επικοινωνήσουμε άπαξ μαζί του. Αυτές οι πληροφορίες διαγράφονται άμεσα από το σύστημά μας αμέσως μετά την επικοινωνία. Επίσης μπορούμε να συλλέξουμε ως πληροφορία το όνομα του παιδιού σας, την ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός γονέα προκειμένου να ζητήσουμε σχετικά την έγγραφη συναίνεσή σας σε περίπτωση που αυτή απαιτείται. Σε αυτή την περίπτωση ο πληροφορίες διαγράφονται από το σύστημά μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συλλέγουμε το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του τέκνου σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε περισσότερες από μία φορές μαζί του όπου απαιτείται σχετικά με συγκεκριμένο αίτημα του τέκνου σας (όπως π.χ σχετικά με τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό ή κλήρωση, ή την εγγραφή του σε κατάλογο για λήψη ενημερωτικών φυλλαδίων) ή όποτε κρίνουμε εμείς απαραίτητο ή σώφρον να προστατέψουμε το παιδί σας που συμμετέχει σε δραστηριότητες με αλληλεπίδραση όπως σε κόμβο επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, αποστολή άμεσων μηνυμάτων ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης τις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε την είσοδο του παιδιού σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή υπηρεσία. Με τη σχετική ειδοποίηση σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας που τηρούνται για το παιδί σας στη βάση δεδομένων που τηρούμε. Οι περιορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, χρησιμοποιούνται μόνον για το σκοπό που δηλώνεται και διαγράφονται από τη βάση δεδομένων με την ολοκλήρωση της περιορισμένης διάρκειας προωθητικής ενέργειας, δραστηριότητας ή προγράμματος.

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν στο παιδί σας και τηρούνται στη βάση δεδομένων μας. Με κατάλληλη εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, οι γονείς δύνανται να ελέγξουν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για το παιδί τους, να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών ή να απαγορεύσουν την περαιτέρω συλλογή ή χρήση αποστέλλοντας μας σχετική επιστολή στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Επιφυλάσσουμε κάθε δικαίωμά μας να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σχετική ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.

H χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διατυπώνονται σε αυτή (εφεξής η «Σύμβαση»). Κατά καιρούς η παρούσα ιστοσελίδα θα υφίσταται τροποποιήσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε και διαβάζετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ειδική σημείωση που αφορά στους Γονείς καθώς και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει η Εταιρεία μας.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η MATTEL διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία. Δεν έχετε δικαίωμα να αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, εκθέτετε, δημοσιεύετε ή δημιουργείτε παρεπόμενα προγράμματα, αναδιατάσσετε, διαβιβάζετε ή άλλως πως χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μορφή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MATTEL. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά αντίγραφο του υλικού στον προσωπικό σας υπολογιστή για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαγράψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ένδειξη σχετική με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή οποιοδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος της MATTEL επί του συγκεκριμένου κάθε φορά υλικού.

Με εξαίρεση των παρατεθειμένων ανωτέρω, τίποτα από τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους δεν δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους. Εάν είστε δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και πιστεύετε ότι αυτό έχει παραβιαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε άμεσα την εταιρεία MATTEL στη διεύθυνση Ελληνικού 2, 167 77, Ελληνικό, τηλ. 210 8905000.

H MATTEL προσβλέπει σε επικοινωνία μαζί σας. Ωστόσο κάθε φορά που επικοινωνείτε με τη MATTEL πρέπει να έχετε υπόψη ότι η MATTEL δεν αποδέχεται ούτε εξετάζει οιεσδήποτε δημιουργικές ιδέες ή προτάσεις σας σχετικά με προϊόντα ή προωθητικά προγράμματα εκτός και αν ρητά έχει ζητήσει από εσάς την υλοποίησή τους ή την υποβολή σχετικής πρότασης. Για το λόγο αυτό παρακαλώ μην αποστέλλετε στη MATTEL δημιουργικό ή πρωτότυπο υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά ιδέες για παιχνίδια, αθύρματα ή άλλα προϊόντα, ή άλλες δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, σχέδια, συλλήψεις ή άλλες πληροφορίες. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως πως, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ερωτήσεων ή απαντήσεων, παρατηρήσεων, προτάσεων ή συναφών, καθίστανται πνευματική ιδιοκτησία της MATTEL και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και δημόσιας χρήσης.

Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή αποστέλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς εσείς να δικαιούστε αποζημίωση, από τη MATTEL, τη μητρική αυτής εταιρεία Mattel, Inc. ή τις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες, ή να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης από τη MATTEL, τη μητρική αυτής εταιρεία MATTEL Inc., ή τις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά για μίσθωση λίστας διευθύνσεων εφόσον επιτρέπεται κατά περίπτωση, προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, διαβίβαση, δημοσίευση, μετάδοση και καταχώρηση. Περαιτέρω, η MATTEL δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε αποστολή σας γίνεται προς την παρούσα ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.

Το υλικό που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή άλλου είδους σφάλματα. Η χρήση και η περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά και μόνον υπ΄ ευθύνη σας Ούτε η MATTEL ούτε οποιοσδήποτε τρίτος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή θέση σε λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, τυχηρή, παρεπόμενη, ή έμμεση ζημία που προκαλείται ή απορρέει από την πρόσβαση σε ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η MATTEL δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές παράμετροι της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιατάρακτες ή ακώλυτες ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο εξυπηρετητής (server) που την καθιστά διαθέσιμη είναι απρόσβλητοι από ιούς ή άλλα επιζήμια λειτουργικά συστήματα. Εάν η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή το περιεχόμενο των δικτυακών ιστοτόπων έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συντήρησης ή αντικατάστασης παγίων, υλικών, εξοπλισμού ή δεδομένων στον προσωπικό σας υπολογιστή η MATTEL δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση ανάληψης της σχετικής δαπάνης ή αποζημίωσης σας για τον ίδιο λόγο.

Διευκρινίζουμε ότι οτιδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα σας παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η MATTEL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε και χωρίς προτέρα ειδοποίηση.

Η MATTEL δεν έχει ελέγξει όλους τους δικτυακούς τόπους στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας δεν συνιστά ούτε υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδοχή ή υποστήριξη των ιστοσελίδων αυτών και του περιεχομένου τους. Η σύνδεση με τις ιστοσελίδες αυτές ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η MATTEL περαιτέρω δεν εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται όπως ο νόμος προβλέπει κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες άλλες πέραν της παρούσας.

Η MATTEL δικαιούται να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν είτε επικαιροποιώντας είτε τροποποιώντας την παρούσα καταχώρηση, οι δε αναθεωρημένοι όροι θα τίθενται σε ισχύ από τη σχετική καταχώρηση. Η MATTEL ελέγχει και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα από τα κεντρικά της γραφεία στις ΗΠΑ (East Aurora) και δεν δηλώνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι αυτό το υλικό είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο από άλλη εγκατάσταση, φέρετε ευθύνη για την συμμόρφωση σας με την κατά τόπο εφαρμοστέα νομοθεσία και εν προκειμένω στην εφαρμοστέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία.

Τα προϊόντα διατίθενται σε πολλά μέρη στον κόσμο. Στην παρούσα ιστοσελίδα ωστόσο ενδέχεται να προβάλλονται προϊόντα που δεν διατίθενται παντού. Εάν κάποιοι από τους παρόντες όρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής, οι συγκεκριμένοι όροι θα λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με το εφαρμοστέο κατά περίπτωση δίκαιο, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα ιστοσελίδα θα το εκλαμβάνετε ως ανήκον στην πνευματική ιδιοκτησία της MATTEL, της μητρικής αυτής εταιρείας Mattel, Inc. και των συνδεομένων με αυτές εταιρειών εκτός και αν προβλέπεται το αντίθετο και δεν δικαιούστε να κάνετε χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια της MATTEL εκτός και αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο λεκτικό της παρούσας ιστοσελίδας. Η MATTEL ούτε εγγυάται ούτε και δηλώνει ότι η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν στην MATTEL, στη μητρική αυτής εταιρεία Mattel Inc. ή στις συνδεδεμένες αυτών εταιρείες. Εικόνες, φωτογραφίες ή απεικονίσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού διασχηματισμού των προϊόντων που διανέμει η MATTEL στην Ελλάδα είτε ανήκουν είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την MATTEL. Η χρήση του υλικού αυτού από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο κατόπιν δικής σας εξουσιοδότησης, απαγορεύεται εκτός και αν ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή παρέχεται σχετικά ειδική άδεια σε κάποιο άλλο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε χρήση χωρίς εξουσιοδότηση των εικόνων δύναται να παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας καθώς και κανονισμούς και διατάξεις σχετικά με την επικοινωνία.

Τα σήματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα ή μη εμπορικά σήματα της MATTEL, της μητρικής αυτής MATTEL Inc, ή συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών καθώς και τρίτων. Τίποτα στην παρούσα ιστοσελίδα δε δύναται να εκληφθεί από εσάς ως παραχώρηση ή εκχώρηση, είτε σιωπηρά, είτε κατά τεκμήριο είτε άλλως πως, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της MATTEL, της μητρικής αυτής Mattel Inc, ή οποιουδήποτε τρίτου που ενδέχεται να έχει δικαιώματα επί των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η μη ορθή ή / και παράνομη χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε περιεχομένου της παρούσας, με την εξαίρεση των προαναφερομένων, απαγορεύεται αυστηρά και ρητά.

Η ιστοσελίδα της MATTEL φιλοξενεί υποενότητα υπό τον τίτλο Τα Πάντα για το Παιχνίδι που περιέχει πληροφορίες από την κα Kathleen Alfano, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για το Παιδί της Fisher – Price και ανήκει κατά δικαίωμα κυριότητα στην Fisher Price Inc. θυγατρική της εταιρείας Mattel, Inc.