icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon

Polityka prywatności Fisher-Price

Poniższa polityka prywatności online jest polityką Fisher-Price, Inc., oddziału Mattel, Inc. Możesz się z nami skontaktować pod adresem 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052 - Telefon: (800) 432-5437 lub poprzez adres mailowy: fpconaff@fisher-price.com. Proszę pamiętać, że zarówno ta strona, jak i serwery, które pozwalają na uzyskanie dostępu do tej strony są usytuowane w USA. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przenoszenie, zbieranie i przetwarzanie danych na tej stronie. Zawartość naszych stron może zawierać, pośród innych rzeczy, także informacje dotyczące naszej firmy oraz produktów, informacje dotyczące rodzicielstwa, badania, zakłady pieniężne oraz konkursy, reklamy, elementy rozrywkowe i sklep online. Może się także zdarzyć, że zaoferujemy możliwość ubiegania się o pracę.

Informacja specjalna dla rodziców
Fisher-Price, Mattel oraz wszyscy członkowie „rodziny” firm związanych z Mattel wyrażają swą troskę odnośnie ochrony prywatności online dla wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe. Zamierzeniem Fisher-Price jest, aby na wszelkich stronach internetowych skierowanych do dzieci, przestrzegać wymogów ustawy Children's Online Privacy Protection z roku 1998 oraz wskazówek przekazanych przez Children's Advertising Review Unit (CARU), w tym wskazówek dotyczących reklamy w Internecie. Wszelkie wysiłki marketingowe Fisher-Price, w tym także związane z tą stroną, są uważnie weryfikowane, aby móc dostosować się do tych zaleceń i przepisów. Mimo, iż staramy się dopilnowywać, aby każda wizyta twojego dziecka na naszej stronie była bezpieczna i przyjemna, zachęcamy rodziców do tego, by monitorowali korzystanie z Internetu przez ich dzieci i aby pomogli zapewnić nam ich prywatność, instruując, aby nigdy nie podawały swoich danych osobowych na tym, ani na żadnym serwisie internetowym bez uprzedniej zgody rodziców.Większość miejsc, gdzie znajdują się informacje przeznaczone dla dzieci, nie wymaga od dziecka, by podało ono informacje o swoich danych osobowych. Nie wymagamy od dziecka, by podało więcej informacji, niż to rozsądnie konieczne, by wziąć udział w konkursie, grze lub innej zabawie - jako warunek wzięcia w niej udziału. Po właściwej identyfikacji osoby, rodzice mogą przejrzeć dane osobowe, które zebraliśmy na temat ich dziecka, mogą zażądać usunięcia danych lub odmówić dalszego zbierania przez nas informacji pisząc do nas pod wskazany powyżej adres.

Informacje dotyczące zamówień online
Sklep internetowy Fisher-Price oferuje produkty Fisher-Price dostępne do zakupu online. Klienci muszą mieć więcej niż 18 lat i posiadać działającą kartę kredytową. W momencie, gdy zamawiasz przez internet jakiś produkt ze sklepu internetowego Fisher-Price lub prosisz o wysłanie katalogu online, zbieramy dane związane z dokonaniem transakcji. Informacje te zawierają twoje nazwisko, adres pocztowy, zamówione produkty oraz dane dotyczące karty kredytowej. Prosimy o podanie tych informacji, abyśmy mogli wypełnić zamówienie lub spełnić życzenie katalogowe. My oraz zrzeszone z nami osoby oraz agenci korzystamy z technologii Secure Sockets Layer (SSL), która chroni karty kredytowe podczas transmisji danych oraz stosujemy bardzo uważne wewnętrzne procedury, aby zabezpieczyć dane przechowywane w systemie.

Możesz zapisać pewne informacje na poczet przyszłych zakupów w momencie wypełniania zamówienia online. Osoby, które skorzystają z tej opcji, prosimy o podanie nazwy użytkownika, hasła, nazwiska oraz adresu pocztowego, adresu do korespondencji oraz informacji dotyczących karty kredytowej. Gdy zarejestrowana osoba powraca na stronę, aby złożyć następne zamówienia, może zostać zidentyfikowana dzięki hasłu oraz nazwie użytkownika.

Jeśli załączysz datę urodzin dziecka oraz adres e-mailowy, informacja ta nie zostanie przekazana osobom trzecim, ale będzie wykorzystywana przez pracowników Fisher-Price, członków rodziny Mattel oraz przez nasze agencje techniczne oraz obsługi zamówień, dzięki czemu będziemy ci mogli świadczyć usługi, które spełnią twoje wymagania jako klienta. Gdy składasz zamówienie internetowe, wyślemy do ciebie mail z potwierdzeniem zamówienia. W przyszłości możemy także od czasu do czasu wysłać okazjonalnego maila, z informacjami na temat promocji specjalnych lub produktów, które mogą zainteresować klienta. Każdy, kto nie życzy sobie otrzymywać mailowego potwierdzenia, może zrezygnować z tej opcji, zaznaczając swe preferencje w formularzu zamówienia. Jeśli jednak otrzymasz maila od nas, a nie życzysz sobie takiej korespondencji, po prostu postąp wedle wskazówek „rezygnacji” zawartych w tymże mailu.

Gdy zażyczysz sobie katalogu lub złożysz zamówienie online, dodamy twoje nazwisko oraz adres do listy mailingowej dotyczącej wysyłki katalogów. Jeśli nie życzysz sobie obecności na naszej liście mailingowej, możesz wysłać znaczek mailingowy z katalogu na następujący adres:

Fisher-Price, Inc.
Attn: Mailing Changes
P.O. Box 620978
Middleton, WI 53562-0978
Jeśli niedawno przeniosłeś się, lub planujesz przeprowadzkę w najbliższej przyszłości, powinieneś nas o zmianie adresu poinformować, a my na pewno zaktualizujemy nasze zapiski. Wszelkie zapytania dotyczące mailingu oraz zmian proszę kierować pod numer telefonu 1-800-747-8697 lub wysłać informacje na adres Fisher-Price podany powyżej.

Inne informacje, które zbieramy online
Jeśli nie zamówisz produktu online, ani nie poprosisz przez sieć o katalog, a odwiedzisz inne miejsca witryny internetowej, będziesz poddany procesowi gromadzenia przez nas danych osobowych pozwalających nam na identyfikację osoby pozostawionych w związku z rejestracją lub innymi działaniami. Za zgodą odwiedzającego, który ma 18 lat lub więcej, tego typu informacje pozwalające na identyfikację osoby pozostawione na naszej stronie internetowej w związku z rejestracją lub innymi działaniami, mogą zostać użyte w celach marketingowych i promocyjnych lub przekazane innym markom Fisher-Price lub członkom rodziny firm Mattel.Fisher-Pirce może także zezwolić na dostęp do naszych baz danych, gdy wymagają tego usługi świadczone przez Fisher-Price takie jak serwis techniczny lub realizacja zamówień (łącznie z tymi, które prowadzone są przez strony trzecie), jednak takie ujawnienie podlega zobowiązaniu o nieujawnianiu informacji przez strony trzecie. Informacje zbierane online przez Fisher-Price używane są do prowadzenia analizy marketingowej i polepszania naszych produktów, usług i stron internetowych. Jeśli Fisher-Price uzna, że zachowanie kogokolwiek na naszych witrynach może wyrządzić szkody nam lub naszym witrynom lub komukolwiek innemu, możemy udostępnić odpowiednie informacje osobiste, by zapobiegać tym szkodom. W takim przypadku możemy próbować zidentyfikować winowajcę , skontaktować się z nim lub podjąć przeciw niemu działania prawne. Możemy także udostępnić informacje osobiste, jeśli stwierdzimy, że wymagane jest to przez prawo lub konieczne z uwagi na żądanie wymiaru sprawiedliwości.

Korzystamy z technologii "cookies" (dzięki którym nasze serwery przechowują specjalne kody na komputerach naszych gości), aby śledzić łączną liczbę gości każdej z naszych witryn. W procesie tym nie gromadzimy danych pozwalających na identyfikację osób w sposób automatyczny. Technologia "cookies" jest używana tylko do śledzenia przepływu informacji nie mających charakteru osobistego takich, jak typ używanej przeglądarki, system operacyjny i nazwy domen w celu dostosowania witryn pod kątem każdego gościa i polepszenia doznań gości związanych z pobytem na sieci. Korzystamy także z innej technologii zwanej czystymi GIFami w celu dostarczania nam innych ważnych, anonimowych informacji takich, jak na przykład czas otworzenia e-maila. Te narzędzia pomagają nam zrozumieć, co interesuje naszych klientów.

W pewnych przypadkach, gdy użytkownik pozostawił informacje kontaktowe, ma lat 18 lub więcej i wskazał, że chciałby, abyśmy z nim lub nią prowadzili korespondencję, wysyłamy powiadomienia do gości, zwykle w postaci e-maila. Te wysyłane okresowo powiadomienia informują o udoskonaleniach strony, nowych produktach, promocjach i tym podobnych aktualizacjach, które mogą zainteresować gościa. Nasze e-mailowe i innego typu powiadomienia informują gościa o tym, co zrobić, by w dowolnym momencie przestać je otrzymywać.

Fisher-Price gromadzi także dane osobowe pozwalających na identyfikację osób takie, jak nazwiska, adresy, e-maile i tym podobne, jeśli pozwolenie na to zostało dobrowolnie udzielone przez naszego gościa w jednej z naszych ksiąg gości, rejestrach, konkursach lub ankietach. Poza wyjątkiem wymienionym niżej w sposób świadomy nie gromadzimy danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby od dzieci poniżej lat 18 bez wcześniejszej, dającej się zweryfikować, zgody ich rodziców. Najpierw pytamy o wiek tak, by naszym młodszym gościom móc w kwestionariuszach zadawać pytania nie mające charakteru osobistego lub zmniejszyć liczbę zbieranych przez nas informacji. W przypadku promocji online i innych działań nie warunkujemy udziału w nich dziecka od ujawnienia informacji innych, niż niezbędne w granicach rozsądku do udziału dziecka w tych działaniach. Możemy gromadzić dane takie jak nazwisko i e-mail twojego dziecka, by móc jednorazowo wysłać do niego odpowiedź. Informacje te są kasowane z naszych systemów po ich użyciu. Możemy także przechowywać nazwisko twojego dziecka, jego lub jej adres e-mail oraz e-mail rodzica w celu uzyskania zgody w przypadku, gdy jest ona wymagana. W takiej sytuacji informacje te są usuwane z naszego systemu, gdy w rozsądnym czasie zgoda na wykorzystanie informacji nie zostanie nam udzielona.W pewnych przypadkach możemy przechować nazwisko i adres e-mail dziecka, aby móc się z nim lub nią skontaktować więcej niż jeden raz, jeśli jest konieczne w związku z określonym zgłoszeniem ze strony dziecka (na przykład w związku z rejestracją w konkursie lub loterii, albo zgłoszeniem chęci otrzymywania emailowo biuletynu informacyjnego) lub, gdy uważamy za konieczne lub stosowne chronić bezpieczeństwo dziecka biorącego udział w takich formach interaktywnej aktywności jak chat roomy, fora lub serwisy e-mailowe. W każdej z tych sytuacji przechowujemy także twój adres e-mailowy, by móc poinformować cię o udziale dziecka w takim programie lub usłudze. W powiadomieniu tym informujemy, że masz prawo zażądać usunięcia informacji kontaktowych z dzieckiem z naszej bazy danych. Uzyskane w ten sposób ograniczone informacje użyte są tylko we wskazany sposób i są usuwane z naszej bazy danych po zakończeniu ograniczonej w czasie promocji, programu lub formy aktywności.

Zawsze masz prawo zażądać usunięcia z naszej bazy danych informacji dotyczącej ciebie lub twojego dziecka. Aby zażądać usunięcia informacji kontaktowych prosimy zadzwonić pod numer 1-800-432-5437 w celu otrzymania dalszych informacji. Po przeprowadzeniu identyfikacji rodzice mogą przejrzeć zebrane przez nas informacje o ich dziecku, zażądać ich usunięcia lub odmówić dalszego gromadzenia lub używania pisząc do nas na poniższy adres.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tej polityki w dowolnym momencie poprzez ogłoszenie jej na naszej stronie internetowej.